szukaj

7 Program Ramowy

7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym systemem finansowania badań naukowych w Europie.  7.PR to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym ponad 53 miliardy euro, w którym poziom dofinansowania sięga 75%, a nawet 100% kosztów kwalifikowalnych.

W zgodzie z założeniami Strategii Lizbońskiej, ma na celu:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii, zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
 • zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem w celu zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
 • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

Ze względu na dziedziny naukowe uznane za najważniejsze dla rozwoju Europy i szczególnie wspierane poprzez 7.PR, program ten jest skierowany przede wszystkim do instytucji naukowych i uczelni technicznych oraz indywidualnych pracowników naukowych.

7.PR dzieli się na 6 programów szczegółowych:

 1. Cooperation – pozwalający na finansowanie projektów realizowanych przez konsorcja współpracujących ze sobą instytucji naukowych i przedsiębiorstw z różnych krajów

 2. Ideas – wspierający badania pionierskie, szczególnie interdyscyplinarne o wysokim stopniu ryzyka naukowego, realizowane przez pojedyncze zespoły badawcze,

 3. People – jego celem jest wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii oraz wspieranie mobilności naukowców, poprzez dofinansowanie projektów instytucjonalnych oraz indywidualnych (staże, praktyki, wymiana, przyjmowanie, wysyłanie pracowników naukowych)

 4. Capacities – mający na celu zwiększenie możliwości Europy w sferze badań i innowacji oraz optymalne ich wykorzystanie,

 5. Euratom – jest nastawiony na badania energii syntezy termojądrowej oraz rozszczepienie jądrowe i ochronę przed promieniowaniem,

 6. Joint Research Centre - to program współpracy z poszczególnymi Instytutami Badawczymi JRC, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Budżet 7 Programu Ramowego ( MLN EURO )
2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading