szukaj

Aktualności 7PR

 • Harmonogram naboru wniosków ERC

  European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

  data publikacji: 2014-07-24 autor: Tomasz Klim
 • Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

  Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

  data publikacji: 2014-07-22 autor: Tomasz Klim
 • Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

  Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

  data publikacji: 2014-07-14 autor: Tomasz Klim
 • Bioprzemysł – pierwszy konkurs otwarty

  Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries). W ramach, ogłoszonego 8 lipca br., konkursu znajduje się 16 tematów. Poniżej prezentujemy tematy badawcze, a ich szczegółowy opis i zakres zawarty jest w Programie Pracy.

  data publikacji: 2014-07-11 autor: Tomasz Klim
 • IMI 2 – I konkurs Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2 (2014 -2020)

  W ramach inicjatywy IMI 2, będącej  kontynuacją Inicjatywy Leków Innowacyjnych (Innovative Medicine Initiative), ogłoszono pierwszy konkurs :  IMI2 – Call1 2014.

  Poniżej tematy w odpowiedzi, na które należy składać wnioski do 12 Listopada 2014:

  • Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)
  • Discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration and diabetic retinopathy
  data publikacji: 2014-07-10 autor: Tomasz Klim
 • Zaproszenie na ICT Proposers’ Day 2014

  Komisja Europejska, podobnie jak w latach ubiegłych, zapewnia finansowanie wyjazdu i pobytu naukowców i przedsiębiorców z nowych krajów członkowskich na ICT Proposers’ Day 2014 we Florencji w dniach 9-10 października 2014 r. Dofinansowanie mogą otrzymać 23 osoby z Polski, którym zostaną zwrócone koszty podróży i zakwaterowania.

  data publikacji: 2014-07-08 autor: Tomasz Klim
 • Trwa konkurs „Innowacja jest Kobietą”

  Młode badaczki i wynalazczynie, które opracowały autorskie innowacyjne rozwiązanie mogą wziąć udział w czwartej edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. Zgłoszenia można przesyłać do 31 lipca.

  Konkurs organizuje Fundacja Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki. Jego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania. Zgłoszenia mogą przesyłać badaczki, które nie przekroczyły 35. roku życia.

  data publikacji: 2014-07-08 autor: Tomasz Klim
 • Konkurs na granty ERC dla doświadczonych naukowców otwarty

  Na Participant Portal opublikowano szczegóły dotyczące konkursu na granty dla doświadczonych  naukowców (ERC Advanced Grants, identyfikator konkursu to ERC-2014-AdG) ogłoszonego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

  Maksymalne finansowanie grantu to 2,5 mln euro na 5 lat.

  data publikacji: 2014-07-07 autor: Tomasz Klim
 • Prawo własności intelektualnej w programie Horyzont 2020 - materiały szkoleniowe

  W dniu 2 lipca 2014r. w ramach działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE odbyło się szkolenie pt. "Prawo własności intelektualnej w programie Horyzont 2020".


  Zapraszamy do pobrania materiałów szkoleniowych z tego wydażenia.

  data publikacji: 2014-07-04 autor: Tomasz Klim
 • Trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis

  Do 15 września 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

  data publikacji: 2014-07-02 autor: Tomasz Klim
 • Aspekty Finansowe Programu Horyzont 2020 - materiały szkoleniowe

  W dniu 17 czerwca 2014r. w ramach działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE odbyło się szkolenie pt. "Aspekty Finansowe Programu Horyzont 2020". Zapraszamy do pobrania materiałów szkoleniowych z tego wydażenia.

  data publikacji: 2014-06-27 autor: Tomasz Klim
 • Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - stworzenie serwisu internetowego

  Szanowni Państwo, dziękujęmy za nadesłane oferty w związku z zapytaniem ofertowym na stworzenie serwisu internetowego Regionalnego Punktu Kontaktowego. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się w dalszej części wiadomości.

  data publikacji: 2014-06-26 autor: Tomasz Klim
 • Szkolenie Prawo własności intelektualnej w programie Horyzont 2020

  W ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt. "Prawo własności intelektualnej w programie Horyzont 2020"

  data publikacji: 2014-06-23 autor: Tomasz Klim
 • Bezpłatny Kurs Języka Angielskiego

  Działający w ramach BRPM Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza Państwa do udziału w BEZPŁATNYCH kursach języka angielskiego.
  Kursy skierowane są do pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz kadry administracyjnej z terenu województwa podlaskiego chcących poszerzyć umiejętności językowe niezbędne do sprawniejszego posługiwania się językiem angielskim.
  Celem jest nabycie swobody i biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim przydatnych w procesie aplikowania w konkursach ogłaszanych w ramach Horyzont 2020 i innych Programów Badawczych UE.

  data publikacji: 2014-06-23 autor: Tomasz Klim
 • Zapytanie ofertowe - stworzenie serwisu internetowego RPK PB UE

  Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert na stworzenie serwisu internetowego Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

  data publikacji: 2014-06-13 autor: Tomasz Klim
 • Szkolenie Aspekty Finansowe Programu Horyzont 2020

  W ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego programu ramowego Horyzont 2020 chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt. „Aspekty Finansowe Programu Horyzont 2020”.

  data publikacji: 2014-06-10 autor: Tomasz Klim
 • Dzień Informacyjny – Teaming, Twinning, ERA Chairs

  W dniu 24 czerwca 2014r. w Krajowym Punkcie kontaktowym Programów Badawczych UE odbędzie się Dzień informacyjny z zakresu Teaming, Twinning, ERA Chairs w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu.

  Dalsze informacje w dalszej części wiadomości.

  data publikacji: 2014-06-09 autor: Tomasz Klim
 • Szkolenie on line MSCA Individual Fellowships i Cofund

  Informujemy, iż we wtorek 10 czerwca 2014r. o godzinie 14.30 odbędzie się szkolenie on line MSCA Individual Fellowships i Cofund.

  Działania Marie Skłodowska-Curie (MSCA) realizowane są w ramach priorytetu Doskonała baza naukowa jednego z filarów Programu Horyzont 2020.

  data publikacji: 2014-06-06 autor: Tomasz Klim
 • Granty na Granty - przygotowanie wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej

  Informujemy ,iż w dniu wczorajszym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na przygotowanie wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej w ramach programu MNiSW "GRANTY NA GRANTY".
  Celem programu jest wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego UE w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot.

  data publikacji: 2014-06-06 autor: Tomasz Klim
 • VIII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód

  W dniach 12-14 czerwca 2014 r. w Supraślu odbędzie się VIII Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód. W tym roku podczas Forum Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentować będzie kierownik Zakładu Środków Zdobniczych – Pani dr inż. Danuta Chmielewska, która zaprezentuje uczestnikom poster pt.: „Badania warunków aplikacji ceramicznych środków barwnych w technice laserowej”.

  data publikacji: 2014-06-06 autor: Tomasz Klim
 • ERA-NET CHIST-ERA – tematy dla 5 konkursu oraz zaproszenie na konferencję programową w Stambule

  W związku z wyłonieniem tematów w kolejnym konkursie zapraszamy do udziału w piątej konferencji programowej ERA-NET CHIST-ERA, która odbędzie się w Stambule w dniach 17-18 czerwca 2014 r. Celem konferencji jest przedstawienie potencjalnym Wnioskodawcom tematyki konkursu, omówienie zagadnień związanych z naborem wniosków a także wsparcie/konsultacje dotyczące udziału w konkursie planowanych projektów.

  data publikacji: 2014-05-28 autor: Tomasz Klim
 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa – dzień informacyjny

  Komisja Europejska organizuje dzień informacyjny poświęcony konkursom ogłaszanym w ramach celu szczegółowego  „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” (Spreading Excellence and Widening Participation).


  Spotkanie odbędzie się w Brukseli 3 lipca 2014 r., w siedzibie Komisji Europejskiej.

  data publikacji: 2014-05-28 autor: Tomasz Klim
 • SME Instrument – konkurs na trenerów

  Komisja Europejska ogłosiła konkurs na trenerów (coachów) do SME Instrument w programie Horyzont 2020. Wsparcie trenerów będzie koncentrować się na rozwoju zdolności organizacyjnych przedsiębiorstw, na wyposażeniu beneficjentów w umiejętności niezbędne do zapewnienia wzrostu firmy w oparciu o instrument MŚP.

  data publikacji: 2014-05-27 autor: Tomasz Klim
 • Szacowanie wartości zamówienia - tłumaczenie językowe

  Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadań Regionalnego Punktu Kontaktowego przez Politechnikę Białostocką, zwracamy się z prośbą  o określenie szacunkowej wartości  tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego na język polski.

  data publikacji: 2014-05-23 autor: Tomasz Klim
 • Horyzont 2020 - Annotated Model Grant Agreements

  Szanowni Państwo, przedstawiamy najnowszą wersję publikacji Komisji Europejskiej "Horyzont 2020 - Annotated Model Grant Agreements" Celem tego dokumentu jest dostarczenie precyzyjnych wyjaśnień na temat podstawowych przepisów finansowych zawiranych w tzw. Model Grant Agreement a także innych zagadnień związanych z formalnymi kwestiami programu Horyzont 2020. Poniżej przedstawiamy opublikowany dokument.

  data publikacji: 2014-05-23 autor: Tomasz Klim
 • Horyzont 2020 - Programy Pracy

  Szanowni Państwo, przedstawiamy opublikowane przez Komisję Europejską programy pracy na lata 2014-2015. Programy Pracy przedstawiają możliwości uzyskania finansowania w ramach programu Horyzont 2020. Poniżej przedstawiamy zbiór opublikowanych dokumentów.

  data publikacji: 2014-05-23 autor: Tomasz Klim
 • Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty - kurs języka angielskiego 2014

  Szanowni Państwo, dziękujęmy za nadesłane oferty w związku z zapytaniem ofertowym na organizację kursu języka angielskiego skierowanego do pracowników naukowych, kadry administracyjnej oraz przedstawicieli przedsiębiorstw z woj. Podlaskiego. Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się poniżej.

  data publikacji: 2014-05-22 autor: Tomasz Klim
 • Szacowanie wartości zamówienia - stworzenie strony internetowej

  Szanowni Państwo, w związku z realizacją zadań Regionalnego Punktu Kontaktowego przez Politechnikę Białostocką, zwracamy się z prośbą  o określenie szacunkowej wartości  stworzenia strony internetowej zgodnie z poniższym opisem.

  data publikacji: 2014-05-22 autor: Tomasz Klim
 • Konsultacje społeczne w „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”

  Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące Programu Pracy na lata 2016-2017 w obszarze „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials).

  data publikacji: 2014-05-20 autor: Tomasz Klim
 • Materiały z warsztatów - Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)

  Szanowni Państwo, w dniu 9 maja 2014r. odbyły sie warsztaty pt. Marie Skłodowska-Curie INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF). Prezentujemy materiały przedstawione podczas spotkania przez mgr Adama Głuszuka - Eksperta Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

  data publikacji: 2014-05-19 autor: Tomasz Klim

następna strona ostatnia strona

2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading