szukaj

O nas

Kim jesteśmy

Punkt Kontaktowy w Politechnice Białostockiej rozpoczął funkcjonowanie 17 kwietnia 2003 roku, początkowo, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii na Wydziale Zarządzania.

Od roku 2007, na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został przekształcony w Punkt Kontaktowy w 7 Programie Ramowym Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013.
Obecnie Punkt Kontaktowy funkcjonuje w ramach Biura ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych. Należy do Konsorcjum Punktów Kontaktowych Regionu Centralnego.

W skład Konsorcjum Centralnego wchodzą instytucje z województwa podlaskiego oraz mazowieckiego. Politechnika Białostocka jest jedynym przedstawicielem województwa podlaskiego (partnerem) w Konsorcjum.
Województwo mazowieckie reprezentują:

 • IPPT PAN, Regionalny Punkt Kontaktowy przy KPK – koordynator oraz partnerzy:
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski

 

Hierarchia sieci punktów kontaktowych

 

Co robimy

Punkt Kontaktowy zajmuje się działalnością informacyjno-promocyjną w zakresie 7 Programu Ramowego oraz innych programów badawczych Unii Europejskiej.

Misją przyświecającą pracownikom Punktu jest promowanie 7 Programu Ramowego poprzez wspieranie udziału w Programie obecnych i potencjalnych beneficjentów.

Celem działalności jest zwiększenie udziału polskich podmiotów w 7.PR poprzez:

 • poprawę świadomości środowisk naukowców i przedsiębiorców o możliwościach i korzyściach płynących z udziału w Programie,
 • ciągłą poprawę jakości świadczonych usług.


W szczególności, ten cel realizowany jest poprzez:

 • promocję 7.PR w społeczności naukowców i przedsiębiorców,
 • organizowanie szkoleń,
 • świadczenie usług doradczych,
 • udzielanie wszelkich informacji,
 • konsultacje,
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów do realizacji projektów,
 • wyszukiwanie informacji dotyczących 7.PR oraz innych programów badawczych i przekazywanie ich potencjalnym, zainteresowanym beneficjentom,
 • pomoc w pisaniu wniosków projektowych.


Dzięki finansowaniu działalności ze środków własnych Politechniki Białostockiej oraz dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszelkiej pomocy, wszystkim zainteresowanym, udzielamy bezpłatnie.


2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading