szukaj

Co to jest projekt?

CO TO JEST PROJEKT?

Projekt - zespół działań, charakteryzujący się następującymi cechami:

  • określony cel (rozwiązanie problemu, zgodny z celem programu) - uzyskanie nowej "wiedzy"
  • określony czas, zasoby (sprzęt, ludzie, pieniądze, know-how)
  • określony tryb zarządzania, kontroli, sprawozdawczości


W 7. Programie Ramowym projekt jest zawsze realizowany w konkretnym programie szczegółowym, a wnioski składa się w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Dziewięć na dziesięć wniosków projektowych przygotowywanych jest i wysyłanych w ostatnim możliwym terminie, a dzień "deadline’u" to gorączkowa krzątanina, podczas której dopiero zastanawiamy się jak dopełnić wszystkich formalności. W nerwowej atmosferze trudno znaleźć odpowiednie informacje. Wszystkim potencjalnym uczestnikom, których może dotknąć taka "gorączka", pragniemy przekazać kilka praktycznych wskazówek.

JAK WYGLĄDA WNIOSEK PROJEKTOWY

Wniosek czyli tzw. "Proposal" składa się zazwyczaj z 2 części (szczegóły dotyczące danego konkursu znajdują się w odpowiednim "Guide for Applicants"):

Część A - typowe formularze "administracyjne" z rubryczkami do wypełnienia. Podaje się tutaj ogólne dane dotyczące projektu oraz partnerów. Każdy z partnerów wypełnia stronę formularza A2 (dane teleadresowe, dane osoby odpowiedzialnej za projekt, dane osoby uprawnionej do podpisania umowy z KE), koordynator oprócz swojego A2 wypełnia również A1 (ogólne informacje o projekcie: tytuł, akronim, streszczenie) i A3 (budżet). W przypadku stypendiów indywidualnych Marie Curie formularz A3 dotyczy danych stypendysty, a A4 budżetu.

Na etapie składania wniosku nie są wymagane żadne podpisy!

Część B - w części tej opisuje się przede wszystkim cele, plan pracy projektu, oczekiwane rezultaty i znaczenie projektu dla UE. Składa się ona z 3 części: Naukowo-technologiczna jakość projektu, Wdrożenie, Wpływ projektu.

W "Guide for Applicants" znajdują się również informacje o tym, co powinny zawierać oraz jak wyglądać części A i B (np. numer strony, akronim projektu oraz rozmiar czcionki itp).

Do wniosku nie dołącza się żadnych dodatkowych plików (tj. prac doktorskich, broszur informacyjnych, publikacji etc.), chyba że w „Guide for Applicants” dla danego konkursu jest wyraźnie napisane, że Komisja oczekuje dodatkowych dokumentów (tj. listów polecających, zaświadczeń etc.)

SPOSÓB WYSYŁKI

Istnieje tylko jeden sposób wysłania wniosków do Brukseli – elektroniczny. Wnioski składa się za pomocą EPSS - Electronic Proposal Submission System. Aby złożyć wniosek najpierw Koordynator musi się w nim zarejestrować, następnie wypełnić formularze A i dołączyć część B. Należy pamiętać o kliknięciu SUBMIT, gdyż samo wypełnienie formularzy i zapisanie na serwerze KE części B nie oznacza automatycznego złożenia wniosku.2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading