szukaj

Aktualności

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przestawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie oferują indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia badań i udziału w szkoleniach, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim, rozwijających wiedzę badawczą i umiejętności wspierające rozwój ich kariery zawodowej. Naukowcy, każdej narodowości, uprawnieni do otrzymania grantu MSCA to osoby, które ukończyły studia wyższe umożliwiające otwarcie przewodu doktorskiego (tytuł magistra lub jego odpowiednik). W momencie ubiegania się o grant nie muszą być zatrudnieni, a ich udział w poszczególnych typach działań MSCA zależy od długości stażu naukowego, który także warunkuje wysokość wynagrodzenia:

  • początkujący naukowcy – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra,
  • doświadczeni naukowcy – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości. W ramach projektu można zaplanować realizację części działań (oddelegowanie do 6 miesięcy) w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego w zależności od rodzaju pierwszej instytucji.

Lista zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie:

  1. National Institute of Chemistry from Slovenia invites eligible researchers in appyling jointly for MSCA Individual Fellowships.
  2. University of Ljubljana is searching for a top-class post-doctoral researchers of any nationality interested in developing collaborative Marie Skłodowska Curie Individual fellowship application
  3. Pilkington Group Ltd, UK to host Individual Fellow in their Thin Film Technology Group and to support their application to the 2014 call for European Fellowships
  4. The Endocrine Disruptor Research Group within the Institute for Global Food Security at Queens University Belfast.
  5. Nicolas Ojeda (Former FP7 Marie Curie NCP) send us a IF candidates search for Institute of Oceanography and Global Change
  6. University of Ljubljana is searching for a top-class post-doctoral researcher of any nationality interested in developing collaborative Marie Skłodowska Curie Individual fellowship application in the field of computational mechanics of materials and structures.

 

data publikacji: 2014-07-22 autor: Tomasz Klim


2014-07-24

Harmonogram naboru wniosków ERC

European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2014 r. i 2015 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-22

Zaproszenia do składania wniosków w ramach MSCA

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy oferty zagranicznych instytucji goszczących, które oferują pomoc naukowcom, zainteresowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej
2014-07-14

Miliard euro na projekty realizowane w ramach unijnych partnerstw branżowych

Partnerstwa w zakresie badań naukowych między UE, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi przedstawiły pierwsze zaproszenia do składania wniosków dla partnerów w ramach programu „Horyzont 2020”.

publikator: Tomasz Klim czytaj więcej

Logo EuraxessKonkursy na rok 2012


© 2010 Politechnika Białostocka | Punkt Kontaktowy 7 Program Ramowego


realizacja: webcreo.pl | rozwiązania dla biznesu
 

loading